Kassai Szent Erzsébet-templom kapuzatai


A nyugati kapuzat a legrégiesebb. Vimpergás típusát lebegő, térbeli elemek oldják. A timpanon Olajfák hegye kompozíciója zömök alakjaival, lágy ruharedőivel régebbi dél-németországi tanultságú mester műve. Az architektúrából előbukkanó Atyaisten félalakja festői térbeliségével új kompozíciós elvet érzékeltet.

Az északi kereszthajó díszportálján az Utolsó ítélet reliefjén is régiesebb stílust képviselő mester dolgozott, míg az oromzaton a Keresztrefeszítés és a Szent Erzsébet legendája domborműveit a lágy stílusban jártas kőfaragó készítette.


Előző lapra