Szepeshelyi prépostsági templom

A képen a trónoló Madonna, két oldalán történeti személyiségek: a koronát Tamás, esztergomi érsek nyújtja Máriának. A Madonna balján az országalmát tartó prépost, jobbján Károly Róbert, akinek Mária a fejére helyezi a koronát. Mellette apródja, Sempsey Frank Tamás. A falkép ezzel a Károly Róbertnek katonai segítséget nyújtó szepességi polgároknak is emléket állít. Ugyanakkor a bizánci uralkodói ideológiában gyökerező elképzelést is megjeleníti, miszerint a királyi hatalom forrása a gyermekét ölében tartó Mária, az isteni bölcsesség megtestesítője. A Madonna képtípusa így érthetően bizánci mintát követ.


Előző lapra