Nagyszebeni plébániatemplom

A templom falképeit a felirat szerint 1445-ben Johannes de Rozenaw (Rozsnyói János) festette. Festett, szobrokkal telezsúfolt arhitektonikus keretben látjuk a sokalakos jelenetet. A magas kvalitású mű egy képbe sűríti a keresztrefeszítés eseménysorát, célja a szereplők drámai felvonultatása is.


Előző lapra