Kassai Szent Erzsébet templom

A templom déli mellékszentélyének képei: Ítélő Krisztus, apostolok a Credo hitágazataival, Feltámadás. Utóbbinak csak finom, hajlékony rajza maradt meg. Architektonikus keretben látjuk a Megváltó koporsójából kilépő, nyúlánk alakját.


Előző lapra