Aquila János

Radkersburgból származik, 1378-ban Veleméren, 1383-ban Bántornyán, 1392-ben Mártonhelyen szignálta műveit. Festményeinek stílusa felső-itáliai és csehországi elemeket egyesít: plasztikus figurák, perspektivikus építészeti elemek, mozgalmas drapériák, portré- és csendéletrealizmus. Veleméren és Mártonhelyen kisnemesi megrendelői körében teljes művészi öntudattal lépett fel, önarcképét is megfesthette. A Bánfi család bántornyai templomában viszont a főrangú megbízói igényeinek alávetve dolgozott, reprezentatív képek sorozatát alkotva a szokásos folyamatos "képszalag" helyett.


Előző lapra