Ezen a helyen a magyarországi képzőművészetet mutatjuk be a románkori kezdetektől a 20. század közepéig terjedő időszakra. Az 1997. májusban megnyitott kiállítás szerény, de folyamatos növelése után 2003-ban nyílt lehetőség a képi és szöveges tartalom nagyobb bővítésére, a technikai és arculati korszerűsítésre, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület által az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól elnyert pályázat révén. Ennek eredményeként 2004. februárban - önálló kiszolgáló gépen - közzé tehettük a jelentősen kibővült, megújult gyűjteményt, két azonos tartalmú, magyar és angol nyelvű változatban.
Magyarországon - történelme során többször változó határai között - az európai művészettel erős kölcsönhatásban lévő, annak áramlatait mindig visszatükröző, de sajátos jegyekkel rendelkező képzőművészet jött létre. Ennek a művészetnek egyaránt részesei és alakítói voltak azok, akik - származásuktól függetlenül - az országban alkottak, valamint azok a magyar művészek, akik pályájuk jelentős részét külföldön töltötték ugyan, de működésükkel befolyásolták a hazai fejlődést. Nagy értékei ellenére a magyarországi képzőművészet alkotásai nem eléggé ismertek külföldön, de sajnálatos módon itthon sem. Célunk ezért, hogy az Internet sajátos eszközeinek a felhasználásával mutassuk be az egyes korszakokat, a művészeket és legfontosabb alkotásaikat, a művészettörténeti hátteret és összefüggéseket, tanároknak és diákoknak, a hazai és külföldi érdeklődőknek.

A képek között böngészve, a művészek életrajzait és a képekhez fűzött magyarázatot olvasva lehetővé válik a magyarországi festészet és szobrászat teljes vonulatának áttekintése, a töredékesen megmaradt románkori falfestményekkel és faragványokkal kezdve, folytatva a gótikus és reneszánsz miniaturákkal, szárnyasoltárokkal és síremlékekkel, majd a barokk, klasszicista és nemzeti romantikus korszakok alkotásain keresztül eljutva egészen a 19. század végén kezdődő és a 20. század első felében tetőző gazdag stílus kínálatig. A művészek, a művek és az összefüggések megismerését tárlatvezetések segítik elő.
A Képzőművészet Magyarországon (5.100 kép) egy nagyobb projekt részeként készült el. A projekt célja az Internet technológiák hasznosítása az oktatás, a közművelődés és a kutatás képzőművészethez kapcsolódó területein. A Web Művészeti Galéria (22.000 kép) az európai festészet és szobrászat XII-XVIII. századi alkotásainak átfogó bemutatásával a magyarországi képzőművészet európai hátterét kívánja megadni, míg a Szentendrei Virtuális Tárlat (1.800 kép) a kortársművészet bemutatásának módjait keresi. Az Árkádia tájain (250 kép), továbbá a Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter (450 kép) a művészettörténeti kutatás és a múzeumi kurátori munka, a Thomas Ender tájképei (220 kép) a könyvtárosi munka internetes eszköztárának a kidolgozására törekszik.

A projekt tovább folytatódik a fenti célok megvalósítására. A gyűjtemények gyarapításával párhuzamosan cél a határok kitágítása is, időben a XX. század végéig, tartalmilag pedig a festészet és a szobrászat mellett az építészet és az iparművészet területeire is. Szükséges a történelmi, irodalmi és kulturális háttér információk növelése. Szükségesnek látjuk a látogatók egymás közti és képtárral való interaktivitásának a növelését is. A kutatási tevékenység számára legfontosabb célnak egy minél gazdagabb, szakszerű, hiteles adatokat tartalmazó adatbázis kiépítése tekinthető. A múzeumi kurátori munka segítésére az előkészítés alatt álló kiállítások virtuális modellezését, majd a megvalósult kiállítások digitális archiválását tartjuk elvégzendő feladatnak.
Köszönetnyilvánítás

A pályázat keretében támogató Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint az állandó szponzor KFKI Rendszerintegrációs Zrt. mellett köszönettel tartozunk mindazoknak a múzeumi vezetőknek és munkatársaknak, akik bátorításukkal, szakértelmükkel és munkájukkal segítették e hely létrejöttét és fejlesztését, valamint Kieselbach Tamásnak, aki rendelkezésre bocsátotta értékes gyűjteménye reprodukcióit. Köszönet illeti az MTA KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ vezetőit és munkatársait, akik lehetővé teszik a Web hely közzétételét és fenntartását.
Üdvözöljük a képtárban, kérjük, kezdje meg látogatását a lap felső és alsó részén található gombok használatával.
Tegye meg észrevételeit, írjon a vendégkönyvbe és küldjön képeslapot.
Készítette és fenntartja Krén Emil és Marx Dániel a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával