ISMERETLEN MESTER, oltárképfestő
(17. század)

Köpenyes Madonna mint Magyarország patrónája

1666-67
Olaj, vászon, 260 x 180 cm
Plébániatemplom, Árpás

Az oltárkép különleges képi megjelenési formája a magyarországi ellenreformáció által széles körben népszerűsített és képzőművészeti alkotásokban is testet öltött gondolatnak: eszerint azóta, hogy Szent István magyar király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot, Mária, mint Patrona Hungariae óvja az országot minden bajtól és veszedelemtől. Az oltárkép ismeretlen alkotója a 17. század közepén még a középkorban kialakult és népszerűvé vált Köpenyes Madonna képtípusához nyúlt vissza, ám annak vizuális utalásrendszerét modern képi megoldásokkal egyértelműbbé s hatásosabbá kívánta tenni.

A képtípus hagyományának megfelelően a felhőkön lebegő Mária széttárt palástja alatt világi és egyházi méltóságok térdelnek, akik itt - eltérően a legtöbb középkori ábrázolástól - nem csupán általánosítható típusok, hanem portréikkal megfestett, individuálisan jellemzett figurák. Azonosításuk, s ennek révén az oltalomkérők szándékának felfejtése is, éppen ezért megkísérelhető. Új, modern elem a képen a Mária palástjával védett Magyarország-térkép is, továbbá, hogy Máriát az angyalok magyar koronával készülnek megkoronázni.

A Mária köpenye alatt térdelő figurák együttese a holland csoportképeket idézi, s páratlan a 17. századi magyarországi festészetben. Mária jobbján egyházi méltóságok térdelnek az előtérben a háttal megfestett pápa vezetésével, balján a világiak, élükön Lipót császár jellegzetes alakjával, aki itt magyar koronával a fején, magyar ruhás urak társaságában térdel.

Az oltárkép eredetileg bizonyosan nem Árpásra készült. Sokkal inkább Nagyszombatba, a magyar katolikus egyház akkori központjában - talán az ottani ferences templomba - s csak Nádasdyék lefejezése után kerülhetett Árpásra, a nagyszombati klarissza apácák távoli, eldugott birtokára. Nem kizárt, hogy éppen művészi értéke miatt őrizték meg, ismeretlen festője ugyanis a kor legjobb magyarországi művészei közé tartozott, s nemcsak mint portréfestő, hanem az oltárkép Madonna-csoportjának tanúsága szerint a bolognai akadémizmus tanulságait felhasználó egyházi kompozíciók mesterként is.


Tegye meg észrevételeit, írjon a vendégkönyvbe és küldjön képeslapot.
Készítette és fenntartja Krén Emil és Marx Dániel a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával