ISMERETLEN MESTER, oltárképfestő
(15. század)

Fájdalmas Krisztus

1470-80
Fenyőfa, tempera, 47,5 x 36 cm (eredeti kerettel 63 x 52 cm)
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

A lép Kassáról származik.

A Fájdalmas Krisztus (Imago Pietatis) ábrázolása olyan kifejezetten ájtatossági célt szolgáló kép, amely a passió történeti eseményétől teljesen különvált, és a Pietához hasonlóan a Krisztus szenvedéseivel való együttérzést kívánta kiváltani a középkori hívőkből. A szarkofágban álló töviskoronás, sebeit felmutató szenvedő Krisztushoz a XIII. századi bizánci kegyképekről ismert módon a fiát arcával érintő Mária érzelemmel teli együttérző alakja társul. A brokátfüggönyt tartó két angyal a háttérben az "angyalpietákra" emlékeztet, a kép gazdagon díszített, préselt aranymustrás kerete és háttere a Madonna-kegyképekéhez hasonló (Liptónádasd, Kassa).

A XV. században egész Európában kedvelt volt ez a típus, amelynek egyik legszebb példája a Magyar Nemzeti Galériában őrzött tábla. Legközelebbi rokonai a lengyel iwanowicei, bieczi, Zbylitowska Góra-i és az ószandenci táblakép. Stílusán az 1470-es években festett kassai főoltár passiójeleneteinek realizmusa és keménytörésű redővetése hatott.


Tegye meg észrevételeit, írjon a vendégkönyvbe és küldjön képeslapot.
Készítette és fenntartja Krén Emil és Marx Dániel a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával