KOLOZSVÁRI Tamás
(15. század első fele)Festő. Nevét egy - az esztergomi képtárba Garamszentbenedekről került - később elpusztult predella felirata őrizte meg. Az 1427-ben Péterfia Miklós győri kanonok megrendelésére készült szárnyas oltár középképén Krisztus kínszenvedését, az oltárszárnyakon szentek életét ábrázolta a késő gót realizmust korabeli német mesterek modorával egyeztetve. A megkapó kifejezőerejű, valósághű ábrázolás a legkiválóbb korai magyar szárnyas oltárrá avatta az esztergomi Keresztény Múzeumban őrzött művet (Krisztus az olajfák hegyén; Keresztvitel; Feltámadás; Mennybemenetel; Szent Benedek, Szent Egyed; Bari Szent Miklós).Tegye meg észrevételeit, írjon a vendégkönyvbe és küldjön képeslapot.
Készítette és fenntartja Krén Emil és Marx Dániel a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával