KÁDÁR Béla
(1877, Budapest - 1956, Budapest)Festő. Kezdetben Rippl-Rónai József hatása alatt dolgozott, majd 1918-tól a formakereső izmusok követőjévé vált. 1921-től Bécsben, Budapesten és Berlinben a Sturmban rendezett expresszionista-szimbolista műveiből kiállítást. A hitleristák által elrettentő példaként rendezett Entartete Kunst c. kiállítás katalógusán az ő műve is szerepelt. Művei New Yorkban szerepeltek kiállításon. Antifasiszta, drámai realista tollrajzai a háború után könyvalakban is megjelentek.Tegye meg észrevételeit, írjon a vendégkönyvbe és küldjön képeslapot.
Készítette és fenntartja Krén Emil és Marx Dániel a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával